Bugun...
Azerbaycan'a hizmet Mihriban Aliyeva'nın yaşam amacıdır
Tarih: 28-08-2020 08:41:00 + -


Azerbaycan'a hizmet Mihriban Aliyeva'nın yaşam amacıdır Azerbaycan'a ve halkına hizmet Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva';nın yaşam amacıdır

facebook-paylas
Tarih: 28-08-2020 08:41
Azerbaycan'a hizmet Mihriban Aliyeva'nın yaşam amacıdır

Azerbaycan'a hizmet Mihriban Aliyeva'nın yaşam amacıdır

Azerbaycan'a ve halkına hizmet Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı
Mihriban Aliyeva';nın yaşam amacıdır

Mihriban Aliyeva: Günlük faaliyetlerimizde insanlık, şefkat,
karşılıklı saygı ve nezaket unutulmamalıdır. Aksine, bu ahlaki
değerlere sahip çıkarak en yüksek zaferleri elde etmek ve en yüksek
zirveye çıkmak mümkündür.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın
faaliyetinin temelinde, mensubu olduğu halka karşı duyduğu sevgi vardır.
Herkes onu vatanına ve insanına olan sonsuz aşkından dolayı seviyor.
Halkımızın mutlu geleceğini hedefleyen birçok projenin yazarı, yeni öz
Azerbaycan'ın en büyük kurucularından biridir. Mihriban Hanım adını
onurla taşımak, Azerbaycan'ın dünya toplumundaki konumunu her
zaman korumak, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesi korumak ve
kollamak, toplumumuzdaki sorunların çözümünde kararlılık ve cesaretle
çaba harcamaktadır...
Son derece yüksek sorumluluk taşıyan, aynı zamanda yoğun
faaliyet alanı Azerbaycan'ın First Lady'si Mihriban Aliyeva'nın hayatının
anlamı ve ilginç anlarıdır.
AZERTAC, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci
Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mihriban Aliyeva'nın sosyo-
politik faaliyetini karakterize eden ana noktalara çok dikkatleri çekiyor:
Azerbaycan’ı uluslararası arenada içtenlikle anlatan, siyaseti, merhamet
ve şefkat gibi insani değerlerle zenginleştiren, her alanda iyi niyetle ayırt
edilen Mihriban Aliyeva, Vatanı’nın ilerlemesine hizmet ediyor, ülkesinin
kültür, eğitim, sağlık, spor alanlarında gelişmesi için çaba harcayarak,
gelecekle ilgili planlar yapıyor. Tanrı insana yardım edebilir, iyi bir talih
verebilir. Ancak bunlar halkın alkışı ve duasıyla yerine ulaşır. Mihriban
Aliyeva'nın Anavatan’a ve halka karşı güzel hizmetinin değişmemiş
olması tesadüf değildir. Yaşam ilkeleri, liyakat, merhamet, akıl ve
nezaket olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın,
Azerbaycan’ın gelişmesi için verdiği mücadeleyi göz önünde
bulundurarak, bu hizmetin büyüklüğünü hayal etmek, ülke ve halkın
gelişimini, halkın hayatında görmek ve hissetmek zor değil. Hümanizm,
merhamet ve asalet gibi yüksek ahlaki niteliklerinden kaynaklanan azimli
ve çok yönlü faaliyetinin temelini, halka yakışır hizmet oluşturmaktadır.

“Hayatta herkesin yerini ve kaderini tarih belirler. Bu yüzden büyük ya da
küçük roller yoktur. Yalnızca kişisel ve algılanan sorumluluğunuz, kendi
yaşam kitabınızı yazmanıza izin verir. Kim isen, kendin olmalısın. Bak,
budur bizim hayatımız!” diyen Mihriban Aliyeva, Azerbaycan tarihine,
halka olan sonsuz sevgisi, büyük yaratıcı çalışmaları ve yaptığı hayır
işleri ile geçti. O, yaşam biçimini ve faaliyet alanını belirleyerek, iyilik
yolunu seçmiştir. Yardıma ihtiyacı olan herkesle birlikte olmak onun
yaşam amacıdır. O, hayırsever faaliyetleri sayesinde, Azerbaycan'da bu
alanda sadece sosyo-felsefik bir temel oluşturmakla kalmadı, aynı
zamanda gelecek nesillere asil bir yolun ana hatlarını da gösterdi. Onu
yardıma ve bakıma ihtiyacı olan insanların, özellikle çocukların yanında
sık sık görmek mümkündür. Hatta bazen bayram tatillerini onlarla
geçiriyor. Çeşitli hastalıklardan muzdarip insanlar, anne-baba
bakımından yetim olan çocuklar, Ermeni işgali sonucunda evinden göçe
zorlanan göçmen Mihriban Aliyeva'yı sığınacak yer olarak görüyor ve bu
umutlarında yanılmıyorlar.
Mihriban Aliyeva, geçen yıllar içinde ulusal dava için büyük çaba
sarf etti. "Dediğimi yapmaya çalışıyorum," diyen First Lady’nin tüm
faaliyetlerinde başlıca amaç, verilen sözün yerine getirilmesidir. Onun
liderliğinde hayata geçirilen projeler, milli ve ahlaki ideallere, hümanist ve
insani  değerlere bağlı genç bir neslin oluşmasını, cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasını, medeniyetler arası diyaloğun genişletilmesini, etkili
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin derinleştirilmesini ve Azerbaycan
hakkındaki gerçeklerin dünya toplumuna aktarılmasını amaçlamaktadır.
Mihriban Aliyeva, kısa süre içinde dünyanın en çok iş yapan kadını
imajına sahip oldu. Modern bir Azerbaycanlı kadının ideal imajını yarattı
ve ülkesinde kadın hareketinin önde gelen isimlerinden biri oldu.
“Bir kadının gücünün kaynağı, ilk bakışta çok basit görünen sonsuz
şefkat, sevgi ve merhamet duygularıdır”. Mihriban Aliyeva'nın bu sözleri,
maksatı iyilik ve yardım etmek olan First Lady'nin çok yönlü faaliyetinin
toplum hayatında olumlu değişiklikler yapmayı amaçladığını bir kez daha
doğrulamaktadır. Onun dediği gibi, "Yıllar geçtikçe, karşımıza çıkan yeni
fikirler ve planlar geldikçe, amaçlarımız karekterce değişiyor, ancak ana
hedefimiz olan “Azerbaycan halkına hizmet etmek fikri”, değişmez bir
şekilde kalıyor ve aynı da kalacak."Mihriban Aliyeva, tam da bu amaçla
kendi hayat kitabını  yazmakta, her yıl daha parlak sayfalarla
zenginleştirmektedir. 2004 yılından bu yana büyük lider Haydar Aliyev'in
adını taşıyan Vakfın başkanlığını yapan Mihriban Aliyeva'nın girişimi ile
gerçekleşen, sayısız ve büyük ölçekli projeleri, sadece ülke içinde değil,

tüm dünyada büyük bir sempati ile karşılanmaktadır. Onun inisiyatifi ve
yakın katılımıyla eğitim, sağlık, kültür ve diğer alanlarda bir dizi büyük
ölçekli proje gerçekleşmiştir.  Mihriban Hanımın liderliğinde
gerçekleştirilen projeler manevi, tarihi ve kültürel mirasımızın
korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Sayısız hayırseverlik
faaliyetleri, Haydar Aliyev Vakfı'nı şefkat ve merhametin adresi haline
getirdi. Vakfın kültür ve sanatımızla ilgili projeleri manevi, tarihi,  kültürel
mirasımızın korunmasında istisnai bir role sahiptir. Sınır tanımayan
hayırsever girişimleri, Haydar Aliyev Vakfı'na dünyada büyük bir itibar
kazandırmıştır. Mihriban Aliyeva’nın, 2004 yılında UNESCO’nun, 2006
yılında ISESCO’nun İyi Niyet Elçisi seçilmesi, Azerbaycan kültürü için de
tarihi bir başarı ve önemli bir olaydır. Bu, Azerbaycan'ın zengin somut ve
soyut kültürel mirasının dünyadaki tanıtımı için yeni ufuklar açmak
anlamına geliyordu. Onun himayesi ile UNESCO çerçevesinde kültürel
mirasın korunması, kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi, eğitimin
geliştirilmesi ve diğer alanlarda önemli projeler hayata geçirildi. Ayrıca iyi
niyet elçisi olarak Azerbaycan'ın tarihini, kültürel mirasını ve gerçeklerini
dünya toplumuna aktarmak için yorulmadan çalışmaktadır. Mihriban
Aliyeva'nın faaliyeti sadece milli ve manevi değerlerin, Azerbaycan'ın
manevi ve soyut mirasının küresel ölçekte tanıtımı değil, aynı zamanda
medeni dünyada barış ve istikrar, medeniyetler arası diyalog, çok
kültürlülük gibi insan fikirlerinin gerçekleştirilmesi ve bu alanlardaki
çabaların pekiştirilmesini hedeflenmektedir. Mihriban Hanım'ın yüksek
organizasyon becerileri sayesinde, ülkemizde prestijli etkinliklere başarılı
bir şekilde ev sahipliği yapmak, Azerbaycan'ın gerçeklerini tanıtmak
açısından önemlidir. “Günlük faaliyetlerimizde insanlık, şefkat, karşılıklı
saygı, nezaket unutulmamalıdır. Aksine bu ahlaki değerlere sahip
çıkarak en yüksek zaferleri elde etmek ve en büyük zirvelere tırmanmak
mümkündür. Gelecekteki faaliyetlerimi bu ilkeler üzerine inşa etmek
için çalışacağım konusunda eminim. Ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını
her şeyin üzerinde tutacağım, Azerbaycan'a layık bir şekilde hizmet
etmeye çalışacağım." Mihriban Aliyeva, bu görüşleri Birinci Başkan
Yardımcısı olarak ilk konuşmasında dile getirdi. Mihriban Aliyeva'nın 21
Şubat 2017'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine
atanması, zengin faaliyetinin ve organizasyon becerilerinin mantıksal bir
sonucu olarak değerlendiriliyor. Azerbaycan'ın ekonomik kalkınması ve
halkımızın refahı, ulusal hedeflere ulaşmak için  asil bir misyon ve yeni
sorumluluklar üstlenen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban
Aliyeva, faaliyetinin ilk adımlarını yine hümanist misyona odakladı. O,
toplumun en çok yardıma ve desteğe ihtiyacı olan kısmına, mültecilerin

ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sosyal sorunlarını çözmeyi ve
yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, bu kategorideki insanlar için yeni
yerleşim yerleri inşa edilmesi,  toplu konutların inşasına odaklanarak bu
konuya daha fazla halk desteği sağladı.
Geçtiğimiz yıllar şunu gösterdi ki Mihriban Aliyeva liderliğinde
uygulanan çok sayıda proje, benzersizlikleri, özgünlükleri ve orijinal
yapıları ile ayırt edilmektedir. En önemlisi de, Mihriban Aliyeva'nın bu
kadar kısa sürede bu kadar çok işle baş edebilme becerisi ve yaratıcılığı,
insanlarda derin saygı uyandırıyor. Mihriban Aliyeva'nın çok yönlü ve iyi
niyet faaliyeti hem Azerbaycan'da hem de uluslararası alanda büyük
beğeni topluyor. O, insanları severek kendisini sevdiriyor. O, sadeliği ve
nezaketiyle halkın sevgisini kazandı ve bu sevgi, dünyanın da dikkatini
çekti. Mihriban Aliyeva'nın insan sevgisiyle dolu kalbine hayranlık duyan
dünya, onun girişimciliği, hayır duası ve desteğiyle hayata geçirilen
küresel projelerini alkışlıyor. Büyük ve nadir insanlar doğdukları andan
hayatlarının sonuna kadar yüksek ve yüce görevler taşırlar. Bu tür
insanların yaşamları, yorulmadan büyük bir amaca hizmet eden  sonsuz
bir mücadeleye adanmıştır.  Mihriban Aliyeva'yı halkımıza en çok
sevdiren şey,  onun ilkeleridir. Bu ilkelerin temelinde çok basit bir fikir var:
insanlara iyilik yapmak. Azerbaycan'ın First Lady'sine bugüne kadar
verilen sayısız uluslararası ödül ve ödüllerden bazıları, UNESCO ve
ISESCO İyi Niyet Elçisi olarak yaptığı çalışmalar ve  kültürlerarası
diyaloğa yaptığı katkılarla ilgilidir. Mihriban Aliyeva aynı zamanda, kültür
ve uluslararası kültürel alışverişin teşvik edilmesine, bilim, sağlık, spor,
eğitim, teknoloji ve ekolojinin gelişmesine yaptığı katkılarından ötürü,
kamusal, sosyal ve kültürel hayata aktif katılımına,  kültürümüzün
dünyada tanıtılmasında paha biçilmez hizmetlerine, dünya kültür
mirasının korunmasına yönelik kapsamlı desteğine,  sosyal adalet ve
hümanizm ilkelerine olan bağlılığı nedeniyle çok sayıda uluslararası ödül
aldı.  Mihriban Aliyeva, en büyük ödülün halkın sevgisi, güveni ve saygısı
olduğuna inanıyor.
Bu haber 2767 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DÜNYA HABERLERİ

Azerbaycan'a hizmet Mihriban Aliyeva'nın yaşam amacıdır Azerbaycan'a ve halkına hizmet Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcı..
SERDAR ÜNSAL,AZERBAYCAN’IN İKİNCİ CUMHURBAŞKANI ELÇİBEYİ RAHMETLE ANIYORUZ Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekl..
Tovuz`dan başlayan provokasyon bugün de mi devam ediyor?! Azerbaycan Cumhurbaşkanı büyük bir soğukkanlılıkla ermenileri..
Azerbaycan'dan Doğu Akdeniz faaliyetlerinde Türkiye'ye destek! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "..
Çavuşoğlu”Azerbaycan ile Türkiye arasında pasaporta gerek yok " Vizeleri kaldırdık. Ancak bu yeterli değil. Tü..
Birliğimiz düşmanlara gözdağıdır-Azərbaycanda özelikle de Nahcıvanda yapılan talimler bunu bir daha ispat etti Musta..
ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
Serdar Ünsal, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı Serdar Ünsal, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı ..
KARS BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN ERMENİ SALDIRISIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASIKARS BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN ERMENİ SALDIRISIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
YÜCEL ARTANTAŞ”1000 KİŞİLİK BİR GENÇLE AZERBAYCAN’DA SAVAŞMAYA HAZIRIZ” YÜCEL ARTANTAŞ”1000 KİŞİLİK BİR GENÇLE AZERBAYCAN’DA SAVAŞMAYA HAZIRIZ” ..
MİLLİ EĞİTİME YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI    MİLLİ EĞİTİME YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI Iğdır Milli Eğitim Müdürlü..
FİLASYON EKİBİ KAZA YAPTI 3 YARALI  FİLASYON EKİBİ KAZA YAPTI 3 YARALI Iğdır devlet hastanesin..
Iğdır’a bağlı Hoşhaber beldesi HDP’li belediye başkanı partisinden istifa etti.  Iğdır’a bağlı Hoşhaber beldesi HDP’li belediye başkanı partisinden istifa etti. ..
Azerbaycan'a hizmet Mihriban Aliyeva'nın yaşam amacıdır Azerbaycan'a hizmet Mihriban Aliyeva'nın yaşam amacıdır Azerbaycan'a ve halkı..
Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği çalışmalarına başladı Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği çalışmalarına başladı Batı Azerbayc..
SERDAR ÜNSAL ”SOYKIRIM “KİTABINI MİLLETVEKİLİ YAŞAR KARADAĞ’A HEDİYE ETTİ. SERDAR ÜNSAL ”SOYKIRIM “KİTABINI MİLLETVEKİLİ YAŞAR KARADAĞ’A HEDİYE ETTİ. ..
SON YORUMLANANLAR
 • HABERLER
 • VİDEOLAR